Recykling

Dnia 21 października 2005 weszła w życie ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, która nakłada na wprowadzającego sprzęt obowiązek zorganizowania:

  • odbierania od prowadzących punkty zbierania zużytego sprzętu, przetwarzania, odzysku, w tym recyklingu i unieszkodliwiania zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych,
  • zbierania, przetwarzania, odzysku, w tym recyklingu i unieszkodliwiania zużytego sprzętu pochodzącego od użytkowników innych niż gospodarstwa domowe.

W sprawie odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego prosimy o kontakt z nami pod numerem telefonu 041-3687590. Recycling urządzeń naszych klientów prowadzi firma GOCOPPER.